محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
نام کالا: اسپلیت دیواری تک پانل سرد و گرم ۹۰۰۰ میدیا
کد کالا: 100400100900000060
مقایسه کالا ارسال به دوستان اشتراک اطلاعات تکمیلی
 
لیست محصولات
سرد و گرم ۹۰۰۰ میدیا
سرد و گرم ۱۲۰۰۰ میدیا
سرد و گرم ۱۸۰۰۰ میدیا
سرد و گرم ۲۴۰۰۰ میدیا
سرد و گرم ۳۰۰۰۰ میدیا
سرد و گرم ۳۶۰۰۰ میدیا
سرد و گرم ۳۶۰۰۰ سه فز میدیا
سرد حاره ای ۱۲۰۰۰ میدیا
سرد حاره ای ۱۹۰۰۰ میدیا
سرد حاره ای ۲۴۰۰۰ میدیا
سرد حاره ای ۳۲۰۰۰ میدیا
سرد حاره ای ۳۶۰۰۰ میدیا
اینورتر9000 میدیا
اینورتر12000 میدیا
اینورتر 18000 میدیا
اینورتر 24000 میدیا
سرد و گرم حاره ای 24000 میدیا
9000 میدیا-R410
12000 میدیا-R410
18000 میدیا-R410
24000 میدیا-R410
36000 میدیا-R410A
30000 میدیا-R410
اینورتر30000 میدیا
اسپلیت 30 هزار سرد وگرم اینورتر میدیا – R410A
سرد و گرم 9000 میدیا
سرد و گرم 12000 میدیا
سرد و گرم 18000 میدیا
سرد و گرم 24000 میدیا
سرد و گرم 9000 میدیا
سرد و گرم 12000 میدیا
سرد و گرم 18000 میدیا
سرد و گرم 24000 میدیا
سرد و گرم 30000میدیا
سرد 12000 میدیا
سرد 18000 میدیا
سرد 24000 میدیا
سرد 30000 میدیا
سرد و گرم 9000 اینورتر- میدیا
سرد و گرم 12000 اینورتر-میدیا
سرد و گرم 18000 اینورتر-میدیا
سرد و گرم 24000 اینورتر- میدیا
اسپلیت سرد حاره ای 36000 میدیا
TROPICAL-30CT3