محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

از چیلرها برای تامین بار برودتی مورد نیازدرپروژه های ساختمانی  به عنوان یک گزینه ارزشمند و اقتصادی به راحتی نمیتوان چشم پوشید .چیلرهای تراکمی با استفاده ازانرژی الکتریکی وچیلرهای جذبی با استفاده ازانرژی حرارتی، تولید سرما میکنند، لذا با توجه به پارامترهای ذیل تنها امکان استفاده ازبرخی ازانواع چیلرها برای یک پروژه  وجود خواهد داشت که عبارتند از :

-  شرایط آب و هوایی

- منطقه جغرافیایی

- هزینه انرژی مصرفی و نوع انرژی موجود در منطقه و اولویت استفاده از انرژی مربوطه

- هزینه تامین آب مورد نیاز

-  بار برودتی مورد نیاز

-  نوع کاربری ( محیط های مسکونی –تجاری –صنعتی )

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۲