محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

مهمترین و متعارف ترین سیستم تمام آبی، سیستم فن کویل است.فن کویل ترمینالی است که از یک فیلتر با راندمان کم و یک یا چند فن سانتریفوژ همراه با کویل سرد و گرم تشکیل شده است.(برخی از فن کویل ها در سیستم چهار لوله ای دارای یک کویل سرد و یک کویل گرم هستند.)هوای ورودی به فن کویل نخست از روی فیلتر می گذرد و سپس از قسمت فن و بعد از آن از قسمت کویل عبور می کند و وارد اتاق می شود.فن کویل ها برای جلوگیری از نشت آب تقطیر شده در آنها دارای تشتک و لوله تخلیه هم می باشند.کویل گرمایش فن کویل می تواند به وسیله آب گرم و یا بخار کار کند.در فن کویل بجای کویل گرمایشی می توان از المان الکتریکی استفاده کرد.

فن کویل ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

  1. فن کویل های ایستاده: این فن کویل می تواند زیر پنجره و یا هر جای مناسب دیگری در اتاق استقرار یابد.چنانچه فاصله کف اتاق تا زیر پنجره کم باشد می توان از نوع کوتاه آن استفاده کرد.ارتفاع این نوع کم است ولی پهنای آن از پهنای فن کویل های ایستاده معمولی بیشتر می باشد.دریچه هوای خروجی از فن کویل های ایستاده می تواند در بالا و یا در قسمت جلوی فن کویل تعبیه شود.بدین ترتیب هوادهی یا به طرف بالا و یا به طرف جلو خواهد بود.فن کویل های ایستاده از ظاهر مناسبی برخوردار هستند از این رو استقرار آنها در اتاق اغلب با طرح عمومی اتاق سازگار است.فن کویل های ایستاده به ویژه برای فضاهای اداری و آپارتمان ها مناسب هستند.صدای فن کویل های ایستاده به این سبب که در اتاق قرار دارند ، می تواند برای فضاهایی که نیاز به سکوت و آرامش داردن (آپارتمانها) بیش از میزان مورد نظر باشد.ولی این امر برای ادارات و اماکنی که رفت و آمد در آنجا زیاد است مشکلی تلقی نمی شود.
  2. فن کویل های سقفی کابینتی : این فن کویل ها مانند فن کویل های ایستاده هستند با این تفاوت که در زیر سقف و بهصورت افقی استقرار می یابند.هوادهی در این فن کویل ها از دریچه جلوی آنها و جهت آن افقی است.این نوع فن کویل به صورت روکار نصب می شود و برای فضاهایی که به دلایلی نتوان در آنها از فن کویل ایستاده استفاده کرد ، مناسب اند.
  3. فن کویل های سقفی: این فن کویل ها بالای سقف کاذب نصب می شود و از دید پنهان هستند.صدای آنها اغلب بدین سبب که در داخل پلنوم سقف کاذب قرار دارند، از دو حالت بالا کمتر است.مشکل این نوع فن کویل ها سختی دسترسی به آنها،تمیز کردن فیلتر آنها و یا تعمیرات احتمالی شان است.
  4. فن کویل های افقی کانالی: این نوع فن کویل مانند حالت قبل است با این تفاوت که فن آن فشار استاتیک بیشتری دارد.از این رو می توان هوای خروجی از آن را از طریق کانال به چندین اتاق رساند.صدای این فن کویل ، چنانچه ضوابط و اصول طراحی در نصب آن رعایت گردد، کمتر از حالت های قبل است،زیرا محل نصب می تواند دورتر و در جایی در نظر گرفته شود که افزایش صدا در آنجا مهم تلقی نگردد.دسترسی به این نوع فن کویل و تعمیر و نگهداری آن نیز با مشکلاتی روبه رو است که ضعف آن تلقی می گردد.در مورد فن کویل های سقفی که در داخل پلنوم و بالای سقف کاذب نصب می شوند،لازم است که جزییات استقرار و چگونگی دسترسی به آنها (از جمله بیرون کشیدن فیلتر و نصب مجدد آن)و پایین آوردن تمامی دستگاه و نصب دوباره آن مد نظر طراح قرار گیرد.در این نوع فن کویل هوای برگشت از اتاق ها با هم مخلوط می شوند،از این رو در جاهایی که لازم است هوادهی به اتاق ها و برگشت آن به صورت مستقل صورت گیرد به کار نمی آید.
  5. فن کویل های ایسناده ستونی: این فن کویل به صورت ایستاده استقرار می یابد و غالبا فاصله بین کف تا سقف را می پوشاند.دارای دریچه برگشت و دریچه رفت،فن سانتریفوژ،فیلتر هوا و کویل سرد و گرم است.غالبا رایزرهای آب سرد و گرم از داخل کابینت فن کویل عبور می کنند.کویل این دستگاه می تواند به صورت سری یا موازی به رایزر مزبور متصل شود.

هوای تازه مورد نیاز تهویه اتاق می تواند به دو صورت تامین شود.در فن کویل های ایستاده متعارف این هوا می تواند از طریق دریچه کوچک پشت فن کویل که به هوای خارج راه دارد وارد فن کویل شود.همچنین در مورد انواع مختلف فن کویل سقفی و ایستاده لازم است هوای تازه نخست به وسیله دستگاه هواساز مستقل تا دمای هوای اتاق، سرد یا گرم شود و سپس از طریق کانال هایی به اتاق و یا به پشت فن کویل ها راه یابد.                  استفاده از فن کویل از لحاظ مصرف انرژی مناسب و باصرفه است.در اینجا باز گرمایش و یا مخلوط کردن دو هوای سرد و گرم در کار نیست.از این رو اتلاف انرژی وجود ندارد.انرژی فن نیز به کمترین مقدار خود می رسد زیرا افت انرژی به سبب انتقال هوا در کانال ها وجود ندارد.مقدار انرژی مورد نیاز پمپ سیر کولاسیون آب سرد و گرم نیز در مقایسه با انرژی مصرفی فن اصلی در سیستم هواساز به مراتب کمتر است.

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۲