محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
نوع نمایندگی:     انتخاب استان:
نام نام خانوادگی نام موسسه کد نمایندگی شهر تلفن تماس جزئیات
حجت غلام زاده موسسه فني شرق 2902 طبس 42304046
سعید رحیمی-جمالی آلندکیاتو 2904 یزد 8213051
علی اکبر شهریزاده تعميرگاه شهريزاده 2903 یزد 5256652
یداله عبداللهی کذاب خدمات فني عبداللهي 2901 یزد 7210821