محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

سخن مدیرعامل - برخی پروژه های شرکت بدر تک الکتریک - معرفی سیستم های VRF فقط سرد مایدیا خاص ایران- معرفی نرم افزار، انتخاب چیلر اسکرو آب خنک - همایش های شرکت بدر تک الکتریک

تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۹