محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
توضیحات
پیام مدیر عامل آشنایی با مینی چیلرهای کریر -بخش چهارم مکانیزمهای جمع آوری اطلاعات و استفاده از تکنیک های آماری جهت بررسی عملکرد سازمان -بخش دوم سخنی کوتاه آموزش کار با نرم افزار کریر -بخش نهم برنامه ریزی و کنترل موجودی
مشاهده جزئیات