محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
توضیحات
پیام مدیر عامل آشنایی با مینی چیلرهای کریر -بخش سوم مکانیزمهای جمع آوری اطلاعات و استفاده از تکنیک های آماری جهت بررسی عملکرد سازمان آموزش کار با نرم افزار کریر -بخش هشتم بازاریابی و مفاهیم مرتبط -بخش ششم
مشاهده جزئیات