محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

می توانید شماره سریال را از روی کندانسور بیرونی که در محیط بیرون نصب شده را برداشته و به واحد صدای مشتری اعلام نمائید تا نماینده نصب را برای سرویس و خدمات دستگاه ارسال نمایند.