محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

به فروشندگي مجاز كه دستگاه را خريداري كرده ايد مراجعه كنيد وكارت را از ايشان بخواهيد .دستگاه بدون كارت فاقد گارانتي مي باشد.